WCZESNA KOMUNIA ŚW.
Dobrym zwyczajem katolickiego Kościoła jest przystępowanie dzieci do wczesnej
komunii świętej. W przygotowaniu do niej trzeba zachować się odpowiednio, prócz wyżej
wymienionych wskazań, także poniższe zasady.

 • Przystępowanie do wczesnej komunii świętej należy umożliwić dzieciom w każdej
  parafii, z zachowaniem reguły, że podstawową formą pozostaje przygotowanie do
  przyjęcia pierwszej komunii świętej w klasie trzeciej.
 • Do wczesnej komunii świętej można dopuścić dzieci tych rodziców, którzy dają moralną
  pewność, że troszczyć się będą o rozwój życia eucharystycznego i o religijno-moralne
  wychowanie dziecka. Roztropności pastoralnej proboszcza pozostawia się dopuszczenie
  do wczesnej komunii świętej dzieci rodziców żyjących w związkach niesakramentalnych.
 • Przygotowanie dzieci do wczesnej komunii świętej trwa dwa lata. W pierwszym roku
  miejscem katechezy przygotowawczej dla dzieci czteroletnich lub pięcioletnich jest
  przedszkole, zaś w drugim roku – oprócz katechezy w przedszkolu lub w szkole –
  organizuje się raz w tygodniu spotkanie w parafii.
 • Rodzice dzieci przystępujących do wczesnej komunii świętej powinni:
   uczęszczać z dziećmi na katechezę parafialną;
   dopełniać przygotowanie swojego dziecka przez katechezę domową;

 uczestniczyć w dniach skupienia i innych formach wsparcia dla nich przeznaczonych;
 przynajmniej do trzeciej klasy szkoły podstawowej uczęszczać z dziećmi do
miesięcznej spowiedzi i uczestniczyć wraz z nimi w niedzielnej mszy świętej.

 • Dzieci przystępujące do wczesnej komunii świętej zasadniczo podchodzą do jej przyjęcia
  razem z rodzicami.
 • Strojem dzieci przystępujących do wczesnej komunii świętej jest szata liturgiczna.
  Wczesna Komunia św. odbywa się 3 maja.

Loading

Facebook
Skip to content