SPOWIEDŹ
„Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie
swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli
przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła…”


Z sakramentu pokuty i pojednania można skorzystać codziennie 30 minut przed każdą
mszą świętą, w sytuacjach wyjątkowych (spowiedź generalna) można zawsze umówić się
na dogodny termin spowiedzi.

Loading

Facebook
Skip to content