Sakrament święceń obejmuje trzy stopnie: święcenia diakonatu, święcenia prezbiteratu i
święcenia biskupie. W mowie potocznej ze święceniami kapłańskimi utożsamia się drugi
stopień (prezbiterów zwyczajowo nazywa się księżmi), natomiast biskupstwo określa się
jako pełnię sakramentu kapłaństwa.

Loading

Facebook
Skip to content