NAMASZCZENIE CHORYCH
„Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże
ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i
łaskawie podźwignie. Amen.”


Sakrament Namaszczenia Chorych, udziela choremu łaski Ducha Świętego. Łaska ta
wspiera całego człowieka, budzi ufność w Bogu, wzmacnia chorego, by mógł mężnie
znieść cierpienie, by zobaczył sens swojej choroby w historii zbawienia jako osobiste
włączenie w zwycięstwo Chrystusa nad chorobą i śmiercią pochodzącymi z grzechu.
Sakrament ten budzi też u chorego świadomość, że współcierpi z Chrystusem za cały
Kościół i wszystkich ludzi. Łaska ta pozwala choremu zwalczyć zło mu grożące, otrzymać
zdrowie jeśli to będzie potrzebne dla jego zbawienia, odpuszczenie grzechów o ile to jest
potrzebne, jest też dopełnieniem pokuty chrześcijańskiej.


Chorych, z posługą sakramentalną, kapłan odwiedza w pierwszy piątek miesiąca od godz.
8.30, a w nagłych przypadkach (w niebezpieczeństwie śmierci) w każdym innym czasie.
Dzięki posłudze w parafii Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej chorzy mają
możliwość przyjmowania Eucharystii w każdą niedzielę i święta.

Loading

Facebook
Skip to content