I KOMUNIA ŚW.

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest
zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali
głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą
wspólnotą w ofierze Pana (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1322)
Zarządzenie Dyrektora Wydziału Katechetycznego w sprawie warunków dopuszczenia
ucznia do I Komunii świętej.
Do I Komunii Świętej przystępują dzieci w klasie III szkoły podstawowej. W ramach
przygotowanie do przyjęcie tego sakramentu dzieci są zobowiązane do:

 • Uczestnictwa w szkolnym nauczaniu religii (opanowanie materiału przewidzianego w
  Programie Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach (2010) i
  prowadzeniu zeszytu przedmiotowego).
 • Opanowania pamięciowego podstawowych modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, 10
  przykazań Bożych, 6 prawd wiary, 7 sakramentów świętych, 5 warunków dobrej
  spowiedzi, Akt wiary, nadziei, miłości, żalu, Przykazanie miłości, formuła spowiedzi
  zamieszczona w „Skarbcu Modlitw i Pieśni” (Wydawnictwo św. Jacka)
  (Znajomość powyższych modlitw sprawdzana jest w ramach nauczania religii w szkole, a
  nie w ramach katechezy parafialnej, której zgodnie z Programem Nauczania Religii
  Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach (2010) nadajemy charakter celebracji)
 • Uczestnictwo w katechezie parafialnej
 • Potwierdzenie faktu chrztu św. (akt chrztu św.)
  Uroczystość I Komunii św. odbywa się zawsze w pierwszą niedzielę maja.

Loading

Facebook
Skip to content