Peregrynacja kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej z kościoła oo. Jezuitów przy ul. Świętojańskiej w Warszawie rozpoczęła się na początku czerwca 2020 roku. Jest to kopia namalowana w 1982 roku, przez jednego z braci jezuitów, br. Bronisława Podsiadłego. W 100. rocznicę Cudu nad Wisłą obraz został oprawiony w ozdobną ramę a na odwrocie umieszczono napis:

Matko Boża Łaskawa, zjednocz serca Polaków”.

Peregrynacja obrazu rozpoczęła się w parafiach i zgromadzeniach zakonnych w diecezji warszawsko-praskiej i archidiecezji warszawskiej. Łącznie w ciągu trzech i pół roku, Maryja w kopii tego Cudownego Wizerunku, nawiedziła już 26 diecezje, ponad 250 parafii i domów zakonnych. Do szczególnych wydarzeń zaliczyć trzeba nawiedzenie przez obraz, kaplicy pw. Bogurodzicy Maryi Matki Kościoła w gmachu Sejmu w dniach 7-9 marca 2023 roku. Oprócz nawiedzenia parafii, kopia Cudownego Wizerunku Matki Bożej Łaskawej uczestniczy w Pierwsze Soboty każdego miesiąca w pokutno-błagalnych Marszach Różańcowych za Polskę, organizowanych w Warszawie i w innych miejscach, gdzie aktualnie przebywa obraz.

Peregrynacji cudownego obrazu w bardzo w wielu parafiach towarzyszą procesje błagalno-pokutne, wynagradzające za wszelkie grzechy i zniewagi w naszej Ojczyźnie, które ranią Niepokalane Serce Maryi i Przenajświętsze Serce Jezusa. Takie procesje z Matką Bożą Łaskawą odbywały się w XVII i XVIII wieku w Warszawie, Wilnie i Krakowie, gdy Matka Boża Łaskawa broniła mieszkańców miast przed zarazami, odbywały się też w Warszawie w obliczu zagrożenia ze strony bolszewików w 1920 roku, kiedy miał miejsce „Cud nad Wisłą”.

Geneza i historia wizerunku
Wizerunek Matki Bożej w stanie błogosławionym, która w uniesionych dłoniach trzyma złamane strzały gniewu Bożego, powstał w 1410 roku w mieście Faenza we Włoszech. W dowód wdzięczności za uratowanie mieszkańców przed zarazą namalowano obraz według wizji, której doznała Joanna a Costumis podczas modlitwy błagalnej w czasie epidemii. W wigilię Zwiastowania Pańskiego 24 marca 1651 r. obraz był intronizowany w tej świątyni i oficjalnie zaprezentowany ludowi stolicy. W 1652 r. Warszawa
została dotknięta dżumą. Na wzór modlitw podczas zarazy w Faenzy, z inicjatywy ks. Orsellego, magistrat miasta zarządził szczególne modlitwy przebłagalne przed wizerunkiem Matki Bożej, niosąc obraz wzdłuż wewnętrznych murów miasta, a po cudownym ustaniu epidemii podjął uchwałę, w której ogłoszono Matkę Bożą Łaskawą Patronką miasta Warszawy. Włodarze miasta udekorowali wizerunek
Matki Bożej Łaskawej wotywną koroną. Jednocześnie powierzono Jej opiekę nie tylko nad stolicą Rzeczypospolitej, lecz także nad całym Królestwem Polskim obwołując Maryję Strażniczką Polski.

1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej miała miejsce uroczysta intronizacja Bogurodzicy
na tronie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jan II Kazimierz złożył przed obrazem Maryi Łaskawej insygnia swojej władzy, berło i koronę, i odczytał akt intronizacji, w którym zrzekł się władzy monarszej, przekazując ją Bogurodzicy. Od tej chwili Maryja stała się Królową Polski.

Matka Boża Łaskawa uratowała przed zarazą również Wilno w 1653 i Kraków w 1708 roku. Dlatego została
obrana na patronkę, broniącą przed zarazą, Warszawy, Wilna i Krakowa. Od 1834 r. obraz znajduje się w kościele ojców Jezuitów przy ul. Świętojańskiej 10, który stał się Sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej.

Cud nad Wisłą
Matka Boża Łaskawa jako Patronka Warszawy i Strażniczka Polski odegrała bardzo ważną rolę w historii Polski. Jej dwukrotne publiczne ukazanie się wojskom bolszewickim w Ossowie i Wólce Radzymińskiej
pod Warszawą (14 i 15 sierpnia 1920 r.) było punktem zwrotnym Bitwy Warszawskiej, którą Lord Edgar Vincent d’Abernon uznał za osiemnastą decydującą bitwę w dziejach świata. Wydarzenie to znane jest jako Cud nad Wisłą, które w artystycznej wizji przedstawił w 1930r. Jerzy Kossak.

Współczesny kult Matki Bożej Łaskawej w Polsce
Z inicjatywy ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, 7 października 1973 r. obraz został ukoronowany koronami papieskimi. W 2023 r. przypadała 50 koronacji. Dwukrotnie podczas pielgrzymek do Polski przed obrazem Matki Bożej Łaskawej modlił się św. Jan Paweł II. W 2018 r., w związku ze zbliżającym się jubileuszem 100-lecia Cudu nad Wisłą, powstał kilkuosobowy Komitet Krzewienia Kultu MB Łaskawej, który zainspirował ks. bpa Romualda Kamińskiego Ordynariusza Diecezji Warszawsko- Praskiej do materialnego wyrażenia wdzięczności Matce Bożej Łaskawej za uratowanie w 1920 r. Polski i Europy przed komunizmem. Dzięki
osobistemu zaangażowaniu się Ordynariusza Diecezji, obok nowopowstałego Sanktuarium
św. Jana Pawła II w Radzyminie, na wysokiej kolumnie stanęła spiżowa figura MB Łaskawej, którą ks. bp Romuald Kamiński poświęcił podczas jubileuszowej Mszy św. w niedzielę 16 sierpnia 2020 r. Od czerwca 2020 r. trwa pierwsza w historii peregrynacja repliki cudownego wizerunku Matki Bożej Łaskawej, która już nawiedziła już 26 diecezji i ponad 250 parafii i domów zakonnych.

Wywiad z koordynatorką Anetą Ciężarek ze Społecznego Komitetu Krzewienia Kultu Matki Bożej Łaskawej, Patronki Warszawy i Strażniczki Polski o peregrynacji obrazu Matki Bożej Łaskawej

Loading

Facebook
Skip to content